Sunday, 17.01.2021, 20:23
Welcome Guest | RSS

                                          

Main » 2010 » February » 3 » FORMIRANJE PAKETNIH ROJEVA U KOMERCIJALNE SVRHE
11:49
FORMIRANJE PAKETNIH ROJEVA U KOMERCIJALNE SVRHE
FORMIRANJE PAKETNIH ROJEVA U KOMERCIJALNE SVRHE


1. UVOD
Reprodukcija (umnožavanje) je proces neprekidnog stvaranja novih generacija čime se obezbedjuje opstanak vrsta. Taj instikt je prisutan kod svih živih bića pa i pčela. Umnožavanje pčela možemo pratiti sa dva aspekta: a) kao umnožavanje jedinki unutar zajednice i b) kao odvajanje dela pčela iz zajednice i formiranje nove tj. roja. Za opstanak vrste je značajno rojenje, odnosno dobijanje novih zajednica, a umnožavanje jedinki unutar zajednice je predhodnica i neophodan uslov za rojenje. Instikt za rojenjem je prisutan kod pčela i one se prirodno roje. To je u njihovoj prirodi. Od kada postoje pa do današnjih dana pčele se prirodno roje.
Baveći se pčelarstvom čovek je pčelama nametao mnoge stvari (stanište, stavio im pokretne ramove itd), pa i to kako će se one umnožavati. Savremeno pčelarenje ne prihvata prirodni način za rojenjem već se teži da se on potpuno kontroliše. Posle povećanja broja društava hvatanjem prirodnih rojeva i pronalaska košnica sa pokretnim saćem, razvija se način sa potpunim veštačkim izrojavanjem. To se obavlja prebacivanjem nekoliko okvira u novu kosnicu. Ovakvo veštačko rojenje zadržano je i do danas. Savremeno pčelarstvo je razvilo novi način formiranja veštačkog roja koji ima niz prednosti u odnosu na roj koji je na okvirima. To su paketni rojevi. Pčele se stavljaju u kutiju, odnosno paket pa mu otuda naziv. Takav roj podrazumeva roj od samih pčela i matice bez ramova i saća. Ovo omogućava laku manipulaciju i transport do novog mesta. Pčelinje bolesti koje se prenose leglom su skoro isključene. Tretiranjem samo pčela bez legla po smeštaju, bolesti pčela se svode na minimum (posebno varoa).
Sveukupno gledano prednost paketnih rojeva u odnosu na one koji su na ramovima su sledeće:
• Manja je mogućnost za prenošenje bolesti koje se prenose saćem
• Transport je znatno lakši, jer je težina ovih rojeva oko 5 puta manja nego da su na ramovima u košnici
• Gubici pri trasportu usled ugušenja u dobrim paketima su mnogo manji, a srozavanje saća nemoguće, jer ga nema.
• Paketni roj se može smestiti u svaki tip košnice, što je nemoguće sa rojem na ramovima
Nabrojani razlozi sasvim dovoljno govore kolika je prednost paketnih rojeva. Dokaz za to je sve veći promet pčela u njima, u svetu, a i kod nas.

2. POTREBNA OPREMA
Da bi formirali paketni roj moramo da imamo odredjeni pribor koji nam je potreban za ovu radnju, a on podrazumeva sledeće:
• Ravna podloga koja će moći da se izniveliše na pčelinjaku (pogodan je krov košnice)
• Vaga ( kuhinjska)
• Kavez za roj
• Kavez za maticu
• Levak za stresanje pčela
• Tegla za sirup
Ravna podloga nam omogućuje precizan rad vage na terenu pčelinjaka koji nikad nije idealno ravan. Za tu svrhu najbolje služi krov košnice koji nam je pri ruci.


Za merenje roja nije potrebna nikakva specijalna vaga, vec najobičnija kuhinjska koja se nalazi u skoro svakom domaćinstvu. Jedini uslov sto se nje tiče je da je u ispravnom stanju.
Kavez za paketni roj je najbitnija stvar od opreme za bezbedno putovanje roja do njegovog novog staništa. Kao kavez dosta su u upotrebi kartonske kutije, ali to je dosta lose rešenje. Ventilacija je oskudna, jer pravljenjem većeg ventilacionog otvora narušava se čvrstina kutije. Otežano je, pa čak i nemoguće staviti pčelama sirup. Kartonska kutija, takodje, nije idealno zadihtovan prostor, pa pčele često nadju prorez i izlaze van.
Neuporedivo su bolji namenski kavezi za pakete izradjeni od čvrstog materijala i žice koja zauzima celokupne bočne strane. U ovom slučaju ugušenje je isključeno (pri pravilnom postupku u toku transporta), a dodavanje sirupa pčelama jednostavno.

kavez za transport roja sa hranilicom

U kavezu koji vidite na slici, roj živi do pet dana. To je sasvim dovoljan period da roj moze da stigne tamo gde zelimo, ako je potrebno i udaljenije krajeve.
Što se tiče kaveza za matice, kog će tipa biti nebitno je. Njegova svrha je da spreči eventualno ubijanje matice od strane pčela, u toj, za pčele dosta stresnoj situaciji. Stavljanjem matice u kavez omogućavamo kupcu da pre smeštaja roja ima mogućnost da se uveri u prisutnost matice u paketu. Potrebno je staviti i malo šećerno-mednog testa, kako bi pčele po smeštaju roja postepeno oslobodile maticu. Takodje, treba staviti i čepiće da se oslobadjanje ne bi desilo za vreme transporta već nakon toga.
Sa gornje strane kaveza nalazi se otvor koji nam služi da umetnemo levak tako da pri stresanju okvira sa pčelama, one bez problema skliznu u unutrašnjost kaveza.

levak za stresanje pčela

Ovaj otvor nam služi i za postavljanje tegle sa sirupom. Na taj način teglom zatvaramo kavez i ujedno obezbedjujemo pčelama hranu za put. Tegla na poklopcu ima rupice, a pošto se unutra stvori vakum izaći ce onoliko sirupa koliko pčele budu konzumirale.

hranilica


3.PLANIRANJE
Da bi formirali paketni roj pored pribora potreban nam je i živi materijal: dobro razvijena društva sa puno pčela i mlade oplodjene matice. U ovom tekstu želim da vam opišem formiranje paketnih rojeva u komercijalne svrhe. To podrazumeva veću brojnost pri formiranju i rokove isporuke. Ukoliko želimo da to bude kako valja moramo da imamo odredjeni plan. Planiranje podrazumeva razvoj drustva i obezbedjenje dovoljne količine mladih oplođenih matica.
Na razvoj društva treba obratiti posebnu pažnju kod formiranja ranih paketnih rojeva (pre cvetanja bagrema) i u periodima nepovoljnih pašnih prilika. Pažnju treba obratiti na to da društva treba hraniti više od dvadesetijednog dana od dana zakazane isporuke. Time obezbeđujemo da veči broj jaja koja je matica zalegla stimulacijom hranjenjem budu oformljene pčele pre dana stresanja rojeva.
Plan odgoja matica koje će biti oplodjene na dan formiranja roja, je izuzetno značajan. Razlog je jednostavan. Paketni roj bez matice je samo grupa pčela osudjena na sigurnu propast, jer nemaju nikakvog legla za dodatno obezbedjivanje matice. Zbog toga broj matica mora biti dovoljan,a vreme za njihovu oplodnju u skladu sa biološkom potrebom. Pokazaću vam jedan primer planiranja odgoja matica za 100 paketnih rojeva:
Preretpostavimo da je isporuka 1.6. Matice moraju biti oplođene 31.5., matičnjaci zreli četrnaest dana pre 17.5, odnosno presadjeni 7.5. Takodje moramo paziti i na broj presadjenih larvica, jer neće biti 100% primljene, kao što ni svi dodati matičnjaci neće biti oplodjene matice. U ovom primeru presadjivanjem oko 150 larvica imali bi oko 130 zrelih matičnjaka sto bi nam obezbedilo 100 oplodjenih matica.
Dva do tri dana pre stresanja rojeva obavlja se blic pregled društva otvaranjem košnice odozgo i eventualno vadjenje jednog do dva okvira. Ovom radnjom utvrdjujemo trenutno stanje društva na sledeći način . Najpre treba eliminisati slaba društva, jer nema svrhe stresati ih. Društva koja brojčano zadovoljavaju treba evidentirati. Pored toga što ih upisujemo kao društva za stresanje, treba upisati i sta od njih očekujemo, tj. da li ćemo dobiti pola, jedan, jedan ipo ili izuzetno čak dva roja. Ukoliko su nam drustva jaka pa očekujemo od njih u proseku roj ipo, za sto paketa biće dovoljno 70-80 drustva. Nasuprot ovome, ako su društva slabija moraćemo obeležiti 120-130 drustva.
Šta je još veoma bitno uraditi? To je privremeno zatvaranje već postojećih matica u društva koja nam daju materijal za rojeve. Zbog čega? Ovom pripremom izbegavamo radnju koja će nas usporiti na dan pravljenja paketa i obično se obavlja dan do dva pre isporuke. Matice se mogu hvatati i neposredno pre punjenja paketa, ali to je nepredvidiv posao. Posebno ovo preporučujem kod većeg broja rojeva. Kupci često dolaze iz udaljenijih mesta pa je nezahvalno držati ih do mraka na svom pčelinjaku, tražeći matice kojih baš tada "nigde nema”. Matica se hvata, stavlja u kavez i ostavi preko satonoša u košnicu. Te matice se odmah nakon uzimanja pčela, sutradan, vraćaju u košnicu.
Ovakvim planiranjem i pripremnim radovima omogućavamo da nam planirana isporuka protekne idealno i u sto kraćem roku. Naveo bih još jednu stvar u vezi pripreme na koju treba obratiti pažnju. To je obeležavanje i stavljanje mlade matice u kavez. Ova radnja takodje zahteva dosta vremena, pogotovu kod gore navedenog primera od stotinu paketa. Zavisno od naših organizacionih mogućnosti i broja pčelara koji učestvuju u celokupnom radu možemo ovo prilagoditi na nekoliko načina.
Matice možemo hvatati i obeležavati rano ujutru, na dan isporuke dok kupac stigne do našeg pčelinjaka. Ovo je varijanta za manji broj rojeva ili u slučaju kada nam je na raspolaganju veći broj pčelara, pa jedna osoba može da nastavi sa tim radom i za vreme stresanja pčela za pakete. U kavez matici ne dodavati pčele pratilje, jer je matica vrlo kratko biti sama van košnice.
Smeštaj i obeležavanje matica može se obaviti i popodne na dan pre isporuke. Ovim načinom matice će nas ujutru čekati spremne. Ne treba zaboraviti u ovom slučaju i pčele pratilje koje će hraniti maticu.
Hvatanje matica možemo potpuno da izbegnemo u vremenu neposredno pre isporuke i za vreme isporuke rojeva. Za to postoji takodje rešenje, a sve u cilju maksimalnog smanjenja posla pri pravljenju rojeva i omogućavanje da nam ta operacija bude što efikasnija. Naime, matice možemo staviti u kavez i smestiti u banku matica. Banku predstavlja obezmatičeno društvo koje će nam čuvati matice više dana..

banka matica

U ovom slučaju odgoj matica možemo prilagoditi da one budu oplodjene na, recimo, nedelju dana od dana kada su nam potrebne. Odmah po oplodnji matice se mogu smestiti u banku, tako da nas čekaju potpuno spremne.
Kako god matice pripremili kavez mora sa obe strane biti zatvoren čepovima kako pčele ne bi oslobodile maticu u roju. Ovo samo iz razloga da bi kupac bio uveren da je ona tu kada bude prebacivao roj u košnicu. Kavez zakačiti na parče žice, koja će nam omogućiti da nam matica visi u centru kaveza. Ujedno ono parče žice kada se kavez spusti viri i napolje. Tako ćemo moći maticu da izvučemo neposredno pred smeštaj roja.


Sada je sve idealno pripremljeno. Znamo konkretno iz kojih društava uzimamo pčele za roj. U tim društvima su matice u kavezu pa nema nikakvog gubljenja vremena oko njih, već se odmah ram iz košnice upotrebljava za pravljenje roja. Mlada matica za roj je spremna, pa izostaje njeno vadjenje iz oplodnjaka.


4.FORMIRANJE
Sledi opis konkretne radnje oko formiranja paketnih rojeva. Prvo treba iznivelisati podlogu na kojoj stoji vaga i postaviti vagu. Zatim vagu poravnati.

Na vagu se stavlja kavez za smeštaj paketnog roja sa maticom, a u njegov otvor umeće levak za stresanje pčela.

Ovako postavljena oprema na vagi iznosi oko 3.5 kg. Pošto je kod nas ustaljena težina paketnog roja 1.2 kg, sada vagu treba pomeriti do 4.7 kg. Iz košnica se vade ramovi i stresanjem u levak pčele padaju kroz levak u kavez. Zabluda je da pčele u jednom paketu moraju biti samo iz jednog drustva. Kada vaga skoči iz donjeg položaja i ravna se , to je znak da nas roj tezi 1.2 kg. Prekida se sa stresanjem pčela.

Zatim levak treba nekoliko puta stresti udaranjem o kavez. Tako će sve pčele iz levka (koje su i ušle u težinu) spadati u kavez. Ujedno će i roj pasti na dno kaveza što nam daje vremena za brzo dodavanje tegle sa sirupom i zatvaranjem kaveza.

Ovom radnjom pravljenje roja je zavrseno.

roj odmah nakon formiranja

Nakon zavrsetka, a pre transporta za roj je samo bitno da nikako ne bude na suncu i po mogucstvu u sto debljem hladu.


5.TRANSPORT
Sto se tice transporta tu vazi opste pravilo, kao i za transport pcela: izbegavati velike vrucine, odnosno najtopliji deo dana, a prevoziti kasno popodne i uvece. Pri redjanju paketa njihove zamrezene strane ne smeju biti pribijene jedna uz drugu, vec se mora ostaviti razmak od nekoliko cm. Time se ventilacija nesmetano obavlja. Transport se najcesce obavlja automobilom. Kod modela koji imaju peta vrata i mogucnost obaranja zadnjeg sedista, moze se smestiti 40 paketa kakvih vidite na ovim slikama. Jedan prozor na zadnjim vratima treba odskrinuti radi ventilacije. U ovakvoj varijanti ja sam vozo rojeve (40 kom) na relaciji Pecinci-Aleksinac (275 km) za formiranje svog pcelinjaka. Vreme je bilo jako toplo, ali je sve proslo u najboljem redu.

6.SMESTAJ
Smestajem roja zavrsava se poslednja faza celokupnog ciklusa. Ovde je, takodje, bitno pridrzavati se odre|enih pravila. Sa smestajem roja mogu da se naprave greske koje ce nepopravljivo uticati na njegovu jacinu, pa cak i opstanak. Zbog toga kupac cesto nije svestan te svoje greske pa sumnja u, pre svega, tezinsko stanje roja. U ekstremnim slucajevima nesporazuma, zavrsi se i na sudu.
Prvo sta treba uraditi kada sa rojem stignemo na pcelinjak je da roj ne stavljamo u pripremljenu kosnicu, vec ga ostavimo da prenoci, a to obavimo naredne veceri. To iz razloga sto je roj neposredno posle transporta dosta uzbudjen i nervozan. Poreg toga, treba dati vreme pcelama da "shvate” da su u novonastaloj situaciji i da moraju sada da funkcionisu kao prirodan roj na grani. Bolje ce primiti i novu maticu kada su duze sa njom. Znaci, osnova ovoga je da bi se pcele smirile i funkcionisale kao prirodni roj. Mesto gde stoje ne sme biti pretoplo.
Sutradan moramo imati pripremljene kosnice sa pet ramova u njima. Suplji prostor je za paket. Paketni roj se moze odnegovati na goloj satnoj osnovi. Bolje je ako imamo i koji ram sa izgradjenim sacem, a jos bolje ako na njima ima i nesto meda.
Najvecu gresku cemo napraviti ako paket zelimo da smestimo u toku dana. To je uglavnom razlog gore navedenih sporova na relaciji prodavac-kupac. Pcele smestene u kosnicu u toku dana se dignu oko kosnice i posto nisu imale vremena za preciznu orjentaciju dobar deo njih ce nam napraviti nalet u susedne kosnice. Ukoliko nema drugih kosnica u okolini rojevi ce nam biti izrazito neujednaceni po snazi. Pravice nalet izmedju sebe. Ovo su nepotrebne situacije, koje mogu dosta da uticu na jacinu i opstanak naseg roja, a mi da imamo neplanirane probleme. To cemo lako izbeci ako se pridrzavamo pravila da paketni roj nikada ne smestamo po danu. To treba obaviti nakon 20h.
Roj u kosnicu prebacamo tako sto ga stavljamo sa paketom u kosnicu. Pri ruci treba imati malu bastensku prskalicu napunjenu vodom. Njom cemo pcele malo poprskati kako bi lakse manipulisali njima. Ceo paket par puta lagano udarimo o zemlju, usled cega ce pcele spasti na dno paketa. To nam daje vremena da podignemo teglu na kratko i izvadimo kavez sa maticom, a teglu odmah vratimo na svoje mesto. Roj ne moze van, a mi imamo vremena da bez zurbe kavez sa maticom smestimo izmedju okvira. Ne smemo zaboraviti da cep na strani gde je testo uklonimo. Tako ce pcele postepeno osloboditi maticu i primiti je. Ostaje jos da paket sa pcelama spustimo pored okvira u kosnicu, izvadimo teglu i odmah poklopimo kosnicu. Pcele ce iz kaveza preci u kosnicu, okupiti se oko kaveza sa maticom i tako otpoceti svoj novi zivot. Ukoliko jos nije pocelo da se smrkava nije lose zatvoriti leto, dok se to ne desi. Ovakvim postupcima pcele iz roja ce ostati u planiranoj kosnici i ujutru krenuti sa radom.


7.NEGA
Kod nege paketnog roja najvaznije je hrnjenje, kako bi ga podrzali i omogucili mu da se razvije u drustvo. Posebno je prihranjivanje bitno ako je roj smesten na satne osnove, a pasne prilike su oskudne. Kada se stvore odredjene zalihe hrane treba izvrsiti manipulaciju okvirima, kako ne bi dozvolili blokadu matice.
Tek smesten roj je u idealnoj prilici za ciscenje od varoe, jer nema legla. Treba sacekati par dana da roj uspostavi zivotni ritam, ali tretiranje izvrsiti pre poklapanja legla.


8.ZAKLJUCAK
Ovim vestackim umnozavanjem omogucili smo pcelama da ostvare svoju teznju za reprodukcijom. Ujedno sve se odigralo pod nasom kontrolom na mestu koje mi zelimo i u meri koju mi zelimo.


by

http://www.pcelinjak.com/content/view/107/146/
Category: korisni saveti | Views: 5280 | Added by: zoi-sandzak | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
0
2 MilwaukeeCGSorB   [Entry]
Hello guys!

0
1 Effects Of Alprazolam   [Entry]
zedatrailla@hotmail.com

Name *:
Email *:
Code *:
Site menu
Section categories
kosnice [2]
vrste kosnica i tehnike pcelarenja
korisni saveti [65]
medonosno bilje [5]
sandzacki pcelari [0]
inovacije u pcelarstvu [3]

     
Calendar
«  February 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0